get in touch

skontaktuj się z nami za pomocą formularza, lub poprzez nasze kanały społecznościowe.

San Francisco
New York
BROWAR BŁONIE SP. Z O.O.
Grodziska 15
05-870 Błonie
kontakt@browarblonie.pl
London​
Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy
NIP: 118-21-52-117
REGON: 368110048
KRS: 0000691566
Kapitał zakładowy: 12 000 000 PLN